Salve.. bisogna installarli tutti e tre i frameworks?